BulgarianChinese (Simplified)CzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanHungarianItalianJapaneseLatvianNorwegianPolishRussianSlovakSpanishSwedish
 • +31-6-236-62-019
 • info@smoke-eaters.nl

FAQ

FAQ

Spelregels

Wat is het speelveld?

IJshockey wordt gespeeld op een ijsoppervlak van ongeveer 60 bij 30 meter. Het speelveld, dat afgeronde hoeken kent, wordt omgeven door een ‘boarding’ van 1.22 meter hoogte.
Naast het speelveld bevinden zich aan één lange zijde 2 spelersbanken en aan de zijde daar tegenover 2 strafbanken, die gescheiden worden door een ruimte voor wedstrijdofficials. Alle 4 de banken zijn voorzien van deurtjes, die van het ijs afdraaien.
Op 4 meter afstand van de korte zijden bevinden zich de doellijnen, met in het middendaarvan de goal. Het ijsoppervlak tussen de doellijnen wordt in drie gelijke stukken verdeeld door 2 dertig cm brede blauwe lijnen. Vervolgens wordt het speelveld ook nog door een dertig cm brede rode lijn in 2 helften verdeeld.
Het vak gevormd door een korte zijde van de boarding en een blauwe lijn heet het verdediginsvak van het team, dat het in dat vak bevindende doel verdedigd. Voor de tegenstander is dit het aanvalsvak. Het gebied tussen de wee blauwe lijnen wordt als het neutrale vak bestempeld.

De teams

Een ijshockeyteam bestaat uit maximaal 20 spelers en 2 doelverdedigers. Zes spelers, die gedurende de gehele wedstrijd ongelimiteerd gewisseld mogen worden, bevinden zich op het ijs. Dit zijn: een doelverdediger, een linker verdediger (left defense), een rechterverdediger (right defense), een rechter vleugelspeler (right winger), een linker vleugelspeler (left winger) en een midvoor (center).
Zowel gedurende het spel als bij spelonderbrekingen mogen spelers gewisseld worden. Scheidsrechter en linesmen zien toe op regelementaire spelerswissels. Van belang hierbij zijn:

 • niet meer dan 6 spelers per team op het ijs
 • snelle en aan tijdgebonden wissels
 • thuisteam heeft het laatste recht van wissel

Overtredingen tegen genoemde regel worden bestraft met een “bench-minor penalty” (twee minuten tijdstraf).

Elk team beschikt over een aanvoerder (captain) en maximaal 2 assistenten (alternates). Alleen zij hebben het recht, als ze op het ijs staan, om met de scheidsrechter te communiceren.

Maximaal 6 begeleiders (coach, verzorger, masseur, materiaalman, enz.) mogen zich gedurende de wedstrijd in of bij de spelersbank bevinden.

Waaruit bestaat de uitrusting?

Spelers verschijnen goed beschermd op het ijs. We tonen een aantal uitrustingstukken en diverse foto’s die enig inzicht geven in de door spelers en doelverdedigers te dragen uitrusting. Voor gedetailleerde afmetingen waaraan diverse uitrsutingstukken moeten voldoen, verwijzen wij naar het officiële spelregelboek van de NIJB.

Gezichtsbescherming

 • Alle spelers moeten een helm dragen.
 • Spelers geboren na 31 december 1974 moeten minimaal een vizier (dat minimaal het gebied tussen helm en onderkant neus beslaat) dragen.
 • Alle spelers onder de 18 jaar moeten een volledig gezichtsmasker dragen.
 • Zowel helm, vizier als masker moeten aan een aantal eisen voldoen, waarvan de voornaamste is dat een puck of stickblad niet door de tralies of openingen kan.

 

 

 

Spelerstick

De spelersstick mag maximaal 1.63 m lang zijn. Het stickblad moet tussen de 5 en 7.5 cm hoog zijn en mag maximaal 1.5 cm gebogen zijn.

 

 

 

 

Golaie

Op de bovenste rij ziet u v.l.n.r. een blok- en vanghandschoen en beenbescherming.
De onderste rij toont 2 helmen, een schaats en een stick. Deze laatste moet aan andere eisen voldoen dan een spelersstick.

 

 

 

 

 

Totaal overzicht

Wat is offside of een offside pass?

Offside / Offside pass

Er is sprake van een offside als een aanvallende speler eerder over de blauwe lijn van zijn aanvalsvak gaat dan de puck.

Speler A bevindt zich met beide schaatsen in zijn aanvalsvak voordat de puck door teamgenoot B in dat vak wordt gebracht of gepasst.

Heeft de aanvaller de puck aan de stick, dan wordt door de linesman onmiddellijk afgefloten. Heeft de aanvaller de puck niet in zijn bezit en komt de puck ook niet bij een medespeler, dan wordt gesproken over een uitgestelde offside (delayed offside). De linesman steekt zijn arm omhoog en het verdedigende team krijgt de kans uit te verdedigen, terwijl spelers van het aanvallende team zich uit het aanvalsvak moeten terugtrekken. Als deze zich weer onside gereden hebben, dan wordt de uitgestelde offside opgeheven.

Wordt er afgefloten voor een offside, dan wordt de eerstvolgende face-off genomen op één van de inwerppunten in het neutrale vak, net buiten het aanvalsvak van het in overtreding zijnde team. Wordt er afgefloten voor een offside pass, dan wordt de eerstvolgende face-off genomen op de plaats waar de pass vandaan komt.

1. Nee
2. Nee
3. Ja
4. Ja
5. Nee

 

 

Wat is of wanneer is het icing?

Icing

Een icing ontstaat doordat de puck van voor de rode middenlijn over de doellijn van de tegenstander wordt geschoten.

Uitzonderingen:

 • Indien de puck daarbij in de goal gaat, is er sprake van een geldig doelpunt.
 • Indien de doelman in een icing situatie zijn doelgebeid verlaat, of als deze reeds uit zijn doelgebied is, een beweging richting puck maakt .
 • Een team in de numerieke minderheid kan geen icing veroorzaken
 • Indien de tegenstander redelijkerwijze de puck kan spelen, dan kan de linesman besluiten om niet voor icing te fluiten

1 – ja
2 – ja
3 – ja
4 – nee
5 – nee

Wat zijn de straffen?

Minor penalty
Een twee minuten tijdstraf. De overtreder moet voor 2 minuten op de strafbank plaatsnemen. Zijn team mag geen vervangende speler op het ijs brengen (zie voor uitzonderingen: coïncident penalties).
Deze straf staat op de wat lichter overtredingen zoals tripping, clipping, hooking, holding, slashing,enz.
Indien een doelverdediger een dergelijke straf krijgt opgelegd, dan wordt de straf uitgezeten door een teamgenoot, die ten tijde van de overtreding op het ijs stond.

Bench minor penalty
Eveneens een twee minuten straf. Deze straf wordt bijv. opgelegd voor een overtreding door een coach (delaying the game) of als de overtreder niet kan worden aangewezen (too many men on the ice).

Major penalty
Een vijf minuten tijdstraf. De overtreder moet voor 5 minuten op de strafbank plaats nemen. Zijn team mag geen vervangende speler op het ijs brengen.
Vaak gaat een major penalty echter gepaard met een automatische game misconduct penalty. Dat betekent dat de overtreder naar de kleedkamer gestuurd wordt en dat een teamgenoot de vijf minuten straf moet gaan uitzitten.

Een tweede major penalty aan dezelfde speler levert een automatische game misconduct penalty op.

De major penalty wordt opgelegd voor de wat zwaardere overtredingen zoals bijv. die waar een verwonding uit ontstaat of kan ontstaan. Spearing en butt-ending bijv. leveren een major en een automatische game misconduct penalty op; charging, boarding, tripping, hooking bijv. worden naar inzicht van de scheidsrechter met een minor of major penalty bestraft.

Misconduct penalty
Een 10 minuten tijdstraf. De overtreder moet voor 10 minuten naar de kant, maar mag op het ijs door een teamgenoot vervangen worden. We spreken hier van een persoonlijke straf.
Deze straf wordt opgelegd als gevolg van bijv. wangedrag. Echter ook op andere overtredingen kan een misconduct penalty staan: een poging tot spearing bijv. zal worden bestraft met een dubbele minor én een misconduct penalty.

Game misconduct penalty*
Een kleedkamer verwijzing. De bestrafte speler mag op het ijs onmiddellijk door een teamgenoot vervangen worden.
Deze straf wordt bijv. opgelegd als een speler volhardt in wangedrag of in die gevallen waar volgens de regels een major penalty een automatische game misconduct penalty tot gevolg heeft.

Match penalty*
Eveneens een kleedkamer verwijzing, echter ernstiger van aard. Bovendien:het team van de overtreder moet voor 5 minuten een vervangende speler op de strafbank laten plaatsnemen en er mag gedurende die straftijd geen vervanger op het ijs.
Deze straf wordt opgelegd aan een speler die een tegenstander opzettelijk verwondt of probeert te verwonden. Ook op het beginnen van een vechtpartij staat als straf de match penalty.

Penalty shot
Geen tijdstraf maar meer te vergelijken met een strafschop in het voetbal. De speler die het penalty shot neemt, krijgt de gelegenheid om vanaf de middenstip vrij op de doelman van de tegenpartij af te schaatsen. Een penalty shot wordt toegekend aan de tegenpartij in bijv. de volgende gevallen: een tegenstander bij een break away (geen tegenstander meer te passeren dan alleen de doelman van de tegenpartij) van achteren onrechtmatig aanvallen, opzettelijk het eigen doel verplaatsen in de laatste 2 minuten van de wedsrijd of gedurende de volledig, eventuele overtime of bij het gooien van de stick in de richting van de puck in het eigen verdedigingsvak.

Coïncident penalties
Als op hetzelfde moment aan beide teams straffen worden opgelegd, dan mogen straffen van gelijke duur zgn. tegen elkaar worden weggestreept. Dat houdt in dat de overtreders op de strafbank moeten plaatsnemen, maar dat ze op het ijs onmiddellijk door een teamgenoot mogen worden vervangen.
Deze regel is niet van toepassing als beide teams voltallig op het ijs staan en aan beide teams slechts één minor penalty wordt opgelegd.

*
Deze straffen moet door de scheidsrechter gerapporteerd worden aan de Nederlandse IJshockey Bond. In principe vallen zij onder “Standaard afdoening tuchtreglement”, tenzij het bondsbestuur na lezen van het scheidsrechtersrapport van mening is dat de kwestie moet worden voorgelegd aan de tuchtcommissie.
“Standaard afdoening tuchtreglement” betekent dat een match penalty standaard een schorsing oplevert van twee wedstrijden, en dat elke derde game misconduct één wedstrijd schorsing oplevert.

Informatie

Wie zijn V.J.B. Smoke Eaters?

V.J.B. Smoke Eaters heeft meer dan 120 leden, en is daardoor een van de grotere clubs aangesloten bij de Nederlandse ijshockey bond.
Bij de oprichting van de club, ongeveer 37 jaar geleden, werd er voor de naam gekozen. Een geschikte naam voor een club in Geleen die in die tijd onder de rook
van de mijnindustrie lag.

Kan iedereen ijshockey spelen?

IJSHOCKEY VOOR JONGENS EN MEISJES .

Ja, in principe kan iedereen die beschikt over een normale lichamelijke conditie ijshockey spelen. Diegenen, die beschikken over het nodige doorzettingsvermogen, leergierig zijn en de aanwijzingen van de trainers opvolgen hebben de grootste kans een goede speler te worden.

De meest ideale leeftijd om met ijshockey te beginnen ligt tussen 4 tot 9 jaar. Dit betekent niet dat je, als je ouder dan de eerdergenoemde leeftijdscategorie bent, niet kunt beginnen met ijshockey. De ervaring leert echter dat naarmate je ouder bent, het moeilijker is om aan te sluiten bij het niveau van de leeftijdsgenoten. Daarom bestaat er naast de teams die in de competitie spelen ook een goed alternatief in de vorm van een recreantenteam met een eigen competitie.

Elke ijshockeyer heeft het spelletje geleerd door vallen en opstaan. Natuurlijk is het zo dat hoe jonger je begint, hoe groter de kans dat je de top bereikt. Tot de leeftijd van elf jaar ligt het accent op het ervaren van spelplezier.
Winnen is niet het belangrijkste, er zijn belangrijkere zaken zoals veiligheid, samenwerking, fair play, teamwork, discipline, 100% inzet tonen, maar vooral veel plezier in het spelletje hebben.
Zodra je de hogere teams hebt bereikt (vanaf de U14) komt het accent steeds meer op prestatie te liggen. Winnen wordt dan steeds belangrijker aangezien de teams spelen voor het Nederlandse kampioenschap.

Welke teams zijn er allemaal?

Competitie:

 • U8-U10 ofwel mini welpen
 • U12 team
 • U14 team
 • U17 team
 • Eerste Divisieteam

Recreatief:

 • Jeugdrecreanten team
 • Dames team

Zie TEAMS voor meer informatie betreffende de teams.

Hoe kan ik beginnen, ijshockeyschool cq nieuwe leden?

De ijshockeyschool is bedoeld voor alle nieuwe leden, die op een goede en verantwoorde manier het ijshockey spelletje onder de knie willen krijgen.

Tijdens de ijshockeyschool leren de kinderen schaatsen en schaatstechnieken. Als je een bepaald niveau hebt bereikt zal de technische commissie samen met de coach kijken in welk team jij het beste tot je recht komt.

Trainingen en wedstrijden?

Men heeft de mogelijkheid 1 tot 5 keer te trainen in de week afhankelijk van in welk team je speelt. Je traint altijd in het sportcomplex  Laco Glanerbrook te Geleen.

Thuis wedstrijden worden gespeeld in Laco Glanerbrook en uitwedstrijden worden door het hele land gespeeld, het is inderdaad een landelijke sport, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de lokale voetbal club. Dit geldt voor alle leeftijden.

Hoe lang duurt een seizoen?

IJshockey is een typische wintersport. Dit betekent dat de meeste activiteiten plaatsvinden in de maanden september t/m maart. Gedurende de rest van het jaar wordt de lichamelijke conditie op peil gehouden door zomertraining via externe personen of via de VJB, dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken. Gewoonlijk komen ouders mee naar de trainingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van hun kind en diens team. Natuurlijk zorgt dit voor een sterke band tussen de ouders en de club…iets wat wij als club als positief ervaren. Daarnaast levert deze band met de club ook de broodnodige en gewilde vrijwilligers op: coaches, scheidsrechters, officials, teambegeleiders, etc. Zonder deze mensen kan een club als de onze niet bestaan.

Behalve deze trainingen spelen de teams ook competitie wedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden en toernooien .
Afhankelijk van de competitieopzet gemaakt door de Nederlandse ijshockeybond, speelt elk team tussen de 10 en 20 competitiewedstrijden per seizoen.
De competitie van de mini/welpen bestaat uit circa 12 mini toernooitjes.

Hoe wordt het vervoer naar uitwedstrijden geregeld?

V.J.B. Smoke Eaters heeft nog de beschikking over een eigen bus.
Dit is erg handig, vooral gezien het feit dat bijna al onze teams nationale competitie spelen. Ter verduidelijking onze dichtstbijzijnde tegenstander is Eindhoven.
Als meerdere teams tegelijk een uitwedstrijd spelen dan krijgt normaliter het team dat het verste moet reizen de bus. Uit naar Den Haag vormt hier vaak een uitzondering op bij de hogere teams.

De andere teams moeten dan zelf voor vervoer zorgen, wat er op neer komt dat de ouders zelf rijden!  In onderling overleg kijken jullie dan wie er rijdt en hoe jullie dit onder elkaar vergoeden. De bus wordt verdeeld over het aantal teams waarbij het 1ste divisie team, ons paradepaardje, de bus iets vaker tot hun beschikking heeft.

Spelers hoeven niet te betalen voor de bus naar competitiewedstrijden.

Ouders, broers, zussen en andere supporters vanaf 15 jaar, dienen wel een bijdrage te betalen indien zij gebruik maken van vervoer met de bus.

De tarieven worden in de jaarvergadering aangepast en zijn afhankelijk van de afstand die de bus rijdt.

Welke spullen / uitrusting heb ik nodig?

Nieuwelingen / ijshockeyschool

De uitrusting die men nodig heeft tijdens deze lessen bestaan uit:

 • schaatsen
 • handschoenen
 • elleboog- en kniebeschermers (bijv. van het inline-skaten)
 • helm met masker (verplicht), deze krijg je te leen van de VJB.

Speler

De uitrusting die men nodig heeft tijdens traiiningen en wedstrijden bestaan uit:

 • zweetpak
 • toque
 • beenkappen
 • ijshockey sokken
 • ijshockey broek
 • ijshockey schaatsen
 • ijshockey body protector
 • ijshockey elleboog beschermers
 • ijshockey shirt
 • ijshockey nekbeschermer
 • ijshockey helm met masker
 • ijshockey handschoenen
 • ijshockey stick
 • drinkfles
 • douche spullen

Goalie / Keeper

De uitrusting die men nodig heeft tijdens traiiningen en wedstrijden bestaan uit:

 • zweetpak
 • toque
 • ijshockey goalie broek
 • ijshockey goalie schaatsen
 • ijshockey goalie legguards
 • ijshockey goalie body protector
 • ijshockey goalie helm met masker
 • ijshockey shirt
 • ijshockey nekbeschermer
 • ijshockey goalie blocker
 • ijshockey goalie vanghandschoen
 • ijshockey goalie stick
 • drinkfles
 • douche spullen

Tijdens wedstrijden:

 • rode broek
 • rode helm met masker
 • wedstrijdshirt (wordt door VJB Smoke Eaters verstrekt)
 • wedstrijdsokken

Voor al deze spullen kun je terecht bij Rob Sport Shop (gelegen aan het pand van Laco Glanerbrook, naast de hoofdingang)

Het is ook aan te raden om de Market Place in de gaten te houden voor als je nieuwe spullen nodig hebt, je kunt tevens de coaches/teambegeleiders van de betreffende teams vragen of er nog iets te koop is in de 2nd hand market.

Wat is / zijn de contributie / kosten?

IJshockeyschool € 10,- per maand
U8 / U10 € 558,- per jaar
U12 € 558,- per jaar
U14 € 654,- per jaar
U17 € 654,- per jaar
1ste Divisie/U19+ € 690,- per jaar
4e Divisie € 420,- per jaar
Dames € 210,- per jaar

Keepers die 100% eigen uitrusting hebben, betalen de helft van de contributie van hun teamgenoten, indien je keept met uitrusting van de VJB betaal je het volledige bedrag aan contributie.
Na de ijshockey school ga jij naar een U team en betaal je de bijbehorende contributie.  Betaling geschiedt gespreid in 12 maanden en je kunt opzeggen voor juni of in december.

Betaling

Vind plaats via maandelijkse incasso, of ineens per jaar voor 15 oktober.

 

Hoe kan ik me aanmelden / lid maken?

Aanmelding geschiedt via het inschrijfformulier.
Gelieve 1 pasfoto’s van het kind en een kopie van het paspoort of identiteitskaart bij te voegen.

Waar kan ik terecht voor nog meer informatie?

Voor informatie en contactadressen kunt u terecht op onze site.
Internet: https://www.smoke-eaters.nl/

Wij zijn ons ervan bewust, dat u na het lezen van deze informatie nog vragen kunt hebben.
Tijdens de trainingen zijn er altijd ouders/coaches/teambegeleiders aanwezig die u ten alle tijden wegwijs kunnen maken en die u kunnen verwijzen naar een van onze bestuursleden. Op de site staan alle e-mail adressen, of u kunt gebruik maken van ons contact formulier.

Ik wil graag meehelpen, hoe kan ik dit aanpakken?

Binnen onze club hebben we een Bijzondere Activiteiten Commissie (B.A.C.), deze commissie is altijd op zoek naar vrijwilligers. Zij organiseren onder andere de Sinterklaasviering voor het jongste team en zij verzorgen de warme maaltijden tijdens onze thuistoernooien. Om deze activiteiten mogelijk te kunnen maken, hebben ze niet alleen de hulp van vrijwilligers nodig… hiervoor is meestal óók geld nodig. Dit proberen ze te krijgen door de verkoop van merchandise en het beheren van de grote bar tijdens wedstrijden van het eerste team. Kijk hier voor meer informatie of om je aan te melden bij de B.A.C.

Je kunt jezelf ook als ulpouder ter beschikking stellen voor de verschillende commissies en/of functies binnen onze club, hiervoor kun je dit formulier gebruiken.