BulgarianChinese (Simplified)CzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanHungarianItalianJapaneseLatvianNorwegianPolishRussianSlovakSpanishSwedish
 • +31-6-236-62-019
 • info@smoke-eaters.nl

NIEUWS

Compensatie contributie

(bericht is opnieuw geplaatst ivm update website)

Tijdens de ALV van 11 februari jongstleden is ingestemd met bijgevoegd voorstel voor compensatie van de contributie in seizoen 2020-2021

Compensatieregeling contributie

Contribution compensation EN

Uitnodiging online ALV

Beste leden,

Op 15 juni 2020 organiseerden we een online ALV. De agenda van deze ALV was beknopt, in de veronderstelling dat we op een later moment nog de mogelijkheid zouden hebben een fysiek vervolg te organiseren. Die mogelijkheid is er helaas niet meer geweest. Ter afronding van het seizoen 2019-2020 en als tussenstand voor seizoen 2020-2021 organiseren we daarom noodgedwongen opnieuw een online ALV.

Graag nodigen wij jullie uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) – deel 2 van VJB Smoke Eaters. De ALV vindt plaats op:

Donderdag 11 februari 2021, 20:00-21:00u via video-conferencingtool Zoom

Tijdens deze digitale ALV staan de volgende punten op de agenda:
– Verantwoording financiën / jaarrekening 2019-2020
– Begroting 2020-2021
– Compensatieregeling contributie 2020-2021

Werkwijze:
· Vanaf 19:45u kun je reeds inloggen op de meeting via de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/83132355666?pwd=SGRkekR5SW9qcGplbFh2MzN1aUtEUT09
Meeting ID: 831 3235 5666
Passcode: 290355
· Alle (ouders/verzorgers van) leden die inloggen in de meeting zullen op de aanwezigheidslijst worden geregistreerd door de secretaris. Voer bij het inloggen daarom voor- en achternaam (van het lid) in.
· Tijdens de vergadering wordt gestemd via digitaal hand opsteken binnen Zoom
· Vragen kunnen tot 72 uur voor de vergadering ingezonden worden op bestuur@smoke-eaters.nl . De vragen worden tijdens de ALV beantwoord. Ook tijdens de ALV is er nog gelegenheid tot vragen stellen.

Omstreeks juni zullen we onze gebruikelijke ALV organiseren ter afsluiting van seizoen 2020-2021 en met een vooruitblik naar seizoen 2021-2022. We zullen jullie informeren of deze online of fysiek kan plaatsvinden. Naast de gebruikelijke agendapunten zal dan ook het nieuwe Technisch beleidsplan op de agenda staan.

Wij hopen jullie allen digitaal te mogen begroeten op 11 februari.

Hartelijke groet,
Bestuur VJB Smoke Eaters

Lockdown – sluiting binnensport

Update Corona maatregelen 14 december 2020

We hadden het jaar zo graag positief willen afsluiten en we keken al reikhalzend uit naar mogelijke verruimingen in januari, maar het tegendeel is helaas waar: het Coronavirus grijpt nog steeds om zich heen en de maatregelen worden aangescherpt, en flink ook.

Met ingang van vanavond 12 uur gaat Nederland vijf weken in een lockdown. Dat betekent ook voor het ijshockey dat alle sportactiviteiten per direct moeten worden stop gezet tot 19 januari 2021, aangezien alle binnensportlocaties worden gesloten. Het net blijft voorlopig leeg….

Dit nieuws komt hard aan, zeker voor alle groepen spelers waarvoor de trainingsmogelijkheden de afgelopen weken al beperkt waren. We blijven de nieuwsontwikkelingen natuurlijk op de voet volgen en laten het jullie meteen weten wanneer er weer zicht is op sportmogelijkheden.

Het merendeel van de leden voldoet op dit moment nog steeds netjes alle termijnbetalingen van de contributie. We willen jullie daarvoor bedanken en ook graag op het hart drukken dit ook de komende tijd te blijven doen. Het verloop van de ontwikkelingen en maatregelen is voorlopig nog zeer onvoorspelbaar. Aan het eind van het seizoen maken we de (financiële) balans op en bekijken we graag welke mogelijkheden voor tegemoetkoming we kunnen voorleggen aan de ALV.

Een abrupt einde van dit kalenderjaar, van een seizoen dat op alle fronten niet is wat we allemaal hadden gehoopt. Voor nu rest ons even niet anders dan onze hoop te vestigen op 2021 en iedereen een warme en vooral gezonde kerst toe te wensen.

#stayhome #staysafe

Bestuur VJB Smoke Eaters

Corona en contributie

VJB Smoke Eaters volgt nauwkeurig de (ontwikkeling van) regionale en landelijke Corona maatregelen. Hierop passen we doorlopend het trainingsaanbod aan om zoveel mogelijk spelers de gelegenheid te bieden om te kunnen blijven spelen, binnen de gestelde kaders.

Het tijdelijk niet of beperkter kunnen trainen is helaas echter geen reden voor contributie teruggave. Verenigingscontributie staat los van een ‘leveringsplicht’. De maatregelen liggen buiten onze invloedssfeer en we hebben nog geen zicht op hoe lang dit allemaal gaat duren.

Wel willen we graag met onze leden blijven meedenken en willen we niet uitsluiten dat er eventueel nog een tegemoetkoming zou kunnen plaatsvinden. Het wel of niet kunnen verlenen van een tegemoetkoming zal echter pas aan het einde van het seizoen bekeken kunnen worden, omdat we dan pas de financiële consequenties voor de vereniging kunnen overzien. Een eventueel coulancevoorstel zal dan geaccordeerd moeten worden door de ALV. 

Tussentijds of op individuele basis kunnen we dan ook geen contributieregelingen treffen. Het staat iedereen vrij om een lidmaatschap op te zeggen, maar als het lidmaatschap binnen 4 maanden hervat wordt (bijvoorbeeld als de maatregelen weer versoepeld worden) dan is het contributiebeleid zoals opgenomen op onze website van kracht.

We rekenen op jullie begrip hiervoor.

 

Opheffing verzwaarde maatregelen

De verzwaarde maatregelen van de afgelopen twee weken worden gelukkig opgeheven. Dat betekent dat er weer iets meer trainingsruimte is voor onze spelers van 18 jaar en ouder: zij mogen weer in viertallen trainen!

Met ingang van maandag 23 november gaan we daarom weer terug naar het trainingsrooster van voor deze verzwaring:

https://www.smoke-eaters.nl/2020/10/31/pilot-trainingsaanbod-18-en-nieuw-rooster/

We duimen hard voor een verdere verruiming op korte termijn en houden jullie op de hoogte. Tot die tijd: blijf je aan de afspraken houden, hou vol en #staysafe

Update trainingen – inventarisatie 18+

In de week van 2 november waren we net begonnen met een pilot om een trainingsaanbod te realiseren voor de spelers van 18 jaar en ouder, waarvoor trainen in teamverband op dit moment helaas niet is toegestaan. De opnieuw veranderde Corona-maatregelen gooien echter roet in het eten.

Meer informatie over de nieuwe opzet van het trainingsaanbod met ingang van aanstaande maandag en weer een nieuw trainingsrooster, vind je hier:

Update trainingen met ingang van 9 november

Voor alle spelers van 18 jaar en ouder: vul de inventarisatie graag zsm in!

 

Pilot trainingsaanbod 18+ en nieuw rooster

Met ingang van maandag 2 november zal gestart worden met een pilot om voor de spelers van 18 jaar en ouder weer een trainingsaanbod in aangepaste vorm te kunnen bieden.

Dit heeft gevolgen voor het trainingsrooster voor alle teams.

Meer informatie en het nieuwe rooster vind je hier:

Update trainingen met ingang van 2 november

 

Nieuwe maatregelen per 15 oktober

Met ingang van 15 oktober vindt er opnieuw een aanscherping van de Corona-maatregelen plaats. Deze nieuwe maatregelen zullen vooralsnog de komende vier weken gelden. De impact van deze maatregelen op onze ijshockeysport is groot en een groot deel van onze leden wordt voorlopig ernstig beperkt in de mogelijkheid om te spelen. We doen er alles aan om zoveel mogelijk leden aan het ijshockeyen te houden!

Op hoofdlijnen wijzigen de volgende zaken:

 • De competitie is stil gelegd, er vinden geen wedstrijden plaats om reisbewegingen te beperken. Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan.
 • Er is geen teamsport (trainingen/wedstrijden) toegestaan voor spelers van 18 jaar en ouder. 
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • De trainingen voor spelers t/m 17 jaar gaan door, er geldt een gewijzigd trainingsrooster.

Onveranderd blijft:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen.
 • Draag een mondkapje binnen Glanerbrook tot je het ijs betreedt.
 • Gebruik enkel je eigen bidon / materialen.

Uitgebreide informatie, ook voor spelers uit België en Duitsland, vind je hier:

Maatregelen met ingang van 15 oktober 2020

Laten we ons samen aan de maatregelen (blijven) houden, zodat we zo snel mogelijk weer volop van de ijshockeysport kunnen genieten!

#staysafe

Bestuur VJB Smoke Eaters

Mondkapjes en aanwezigheid in ijshal

We volgen de informatie rondom regels op de voet. Indien er mogelijkheden ontstaan om regels te verruimen en dit is in het belang van onze spelers, vrijwilligers en vereniging zullen we dit ook steeds doen!
Let op: Soms is de verruiming van een regel wel mogelijk in situatie A of voor groep A, maar niet in situatie B of voor groep B. Daar is dan een zorgvuldige afweging aan vooraf gegaan. Respecteer die verschillen aub, anders zijn we genoodzaakt een verruiming voor situatie A of groep A ook weer terug te draaien.

In de bijlage vinden jullie een aanvulling op het Corona protocol van 29-09-20, waarin we graag de afspraken omtrent aanwezigheid in de ijshal verduidelijken.

Afspraken aanwezigheid in ijshal

Verder is aan onze afspraken toegevoegd dat iedereen boven de 12 jaar vanaf nu verzocht wordt een mondkapje te dragen binnen Glanerbrook. Dit geldt voor spelers, trainers, coaches, teambegeleiders, officials en (uit)publiek. Spelers en trainers mogen het mondkapje afdoen bij betreden van het ijs. Spelers hoeven geen mondkapje te dragen in de spelersbank of strafbank.

Update Corona Protocol 29-09

>English below<
Beste spelers, ouders, vrijwilligers,
Op 28-09-2020 zijn opnieuw aanvullende maatregelen aangekondigd door de overheid, die ook gevolgen hebben voor de ijshockey-sport. Dit betekent dat het Corona protocol opnieuw is aangepast.

Corona-protocol Smoke Eaters 29-09-2020

De belangrijke wijzigingen op een rijtje:
– Er is geen publiek meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. De enige uitzondering hierop zijn de ouders/chauffeurs van spelers t/m 17 jaar bij uitwedstrijden.
– De horeca van Laco Glanerbrook is gesloten.
– De instructies voor coaches in de bank zijn voor 18- en 18+ gelijk getrokken: voor beiden geldt een mondkapjesplicht.
– Er is een paragraaf toegevoegd waar we informatie over regionale maatregelen toevoegen en de link hebben geplaatst naar de reglement-informatie die van toepassing is wanneer wedstrijden als gevolg van Corona-oorzaken niet gespeeld kunnen worden.

Dit betekent dat er geen mogelijkheden zijn voor ouders om tijdens trainingen en wedstrijden in de accommodatie te verblijven. Wij beseffen dat dit ontzettend vervelend is, zeker omdat veel ouders niet de mogelijkheid hebben om tussendoor naar huis te gaan.

Ook is het vervelend omdat het zowel voor trainers/coaches als ouders een heel vervelende situatie is dat er geen ouders aanwezig zijn bij het beoefenen van een contactsport. Wij adviseren dan ook elk team met minderjarigen een ouder/verzorger aan te wijzen (eventueel roulerend) die fungeert als assistent teambegeleider. Deze persoon beschikt over de bereikbaarheidsgegevens van de ouders tijdens de training of wedstrijd. De teamcoach beschikt over de lijst met contactgegevens van alle spelers, ouders kunnen zelf aanvullende bereikbaarheidsgegevens doorgeven. De assistent teambegeleider blijft aanwezig tijdens de training/wedstrijd en kan de trainer/coach ondersteunen als er iets met een kind is en indien nodig de ouders contacteren. De assistent teambegeleider verzorgt het fruit bij de thuiswedstrijd, vangt het gast-team op en attendeert hen op de Corona-regels.

Mocht een speler door deze omstandigheden tijdelijk niet kunnen/willen deelnemen, stem dit dan af met de coach/trainer.

Vooralsnog blijft onze opzet met de shift-indeling van gebruik van kleedkamers gehandhaafd. Douches mogen niet gebruikt worden. We houden rekening met de kans dat de kleedkamers alsnog gesloten gaan worden als de regering aanvullende maatregelen noodzakelijk acht. We hopen dat het niet zover komt.

Op dit moment zijn we in ieder geval blij dat er nog geijshockeyd kan worden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat dit zo blijft!
Met sportieve groet,
Bestuur VJB Smoke Eaters

_____________________________________________________________________________ 
Dear players, parents, volunteers,
On September 28, 2020, additional measures were announced by the government, which also have consequences for ice hockey. This means that the Corona protocol has been adjusted again.

Corona-protocol Smoke Eaters 29-09-2020
The most important changes:
– No audience is allowed at practices and matches. The only exception to this are the parents / drivers of players up to and including 17 years old at away games.
– The Laco Glanerbrook bar is closed.
– The instructions for coaches in the bench are the same for 18 and 18+: a masking obligation applies to both.
– A paragraph has been added where we add information about regional measures and have placed the link to the regulation information that applies when matches cannot be played due to Corona causes.

This means that there are no options for parents to stay in the accommodation during practice and matches. We realize that this is very annoying, especially because many parents do not have the opportunity to go home in between.

It is also annoying because it is a very unpleasant situation for both trainers / coaches and parents that no parents are present when playing a contact-sport. We therefore advise every team with minors to appoint a parent / guardian (possibly rotating) who acts as assistant team coach. This person keeps the contact details of the parents during the training or competition. The team coach has a list of contact details of all players, parents can provide additional access information themselves. The assistant team coach remains present during the training / match and can support the trainer / coach if there is something wrong with a child and contact the parents if necessary. The assistant team leader takes care of the fruit at the home game, receives the guest team and makes them aware of the Corona rules.

If a player is temporarily unable / unwilling to participate due to these circumstances, then please contact the coach / trainer.

For the time being, our set-up with the shifts for using the changing rooms will be maintained. Showers may not be used. We are aware of the possibility that the dressing rooms will be closed if the government considers additional measures necessary. We hope it does not come to that.

At the moment we are happy that at least we can still play hockey. Only together we can ensure that it stays that way!
With sporty greetings,
Board of VJB Smoke Eaters