Nieuwe shirts

Geleen, 16-8-2017

Beste leden van de VJB Smoke Eaters,

Op dinsdag 27 juni is tijdens onze jaarvergadering het nieuwe wedstrijdshirt voor de komende seizoenen gepresenteerd. Kwaliteit, herkenbaarheid, uniformiteit zijn enkele criteria geweest om de Smoke Eaters de uitstraling te geven die het verdiend. We hebben immers een vereniging die grote bekendheid geniet en waar we trots op mogen zijn.

Door het shirt eigendom van de speler te laten zijn kunnen we z’n allen dit doel bereiken. Op dit shirt wordt direct je naam gedrukt en mag je een uniek nummer kiezen tussen 1 en 98. Tevens wordt er op de achterkant (nekhoogte) een kleine vlag van je nationaliteit gedrukt. Dit mag natuurlijk ook het land zijn waar je nu woont. Om de kwaliteit te benadrukken is er voor gebreide sokken gekozen.

Door het shirt op deze manier te laten maken is het natuurlijk belangrijk dat er snel geleverd kan worden. Vooral als er bijvoorbeeld nieuwe spelers tijdens het seizoen in willen stromen. Hiervoor hebben we een leverancier in Duitsland gevonden die aangeeft de shirts en sokken binnen 14 dagen te kunnen leveren.

De kosten voor het persoonlijke shirt en het 1e paar sokken bedraagt €.50,00.

Om in de komende jaren geen doublures in de nummers te krijgen, bij de overgang naar een ander team, is ervoor gekozen de inventarisatie top-down te doen. De inventarisatie zal door de coaches worden gedaan waarbij de volgende gegevens genoteerd worden;

● voorletter roepnaam en achternaam
● nummer (is bekend bij de teambegeleiding)
● gewenste vlag nationaliteit
● maat ( met of zonder goalie inleg)

In augustus zijn er al twee pas datums geweest, op de volgende data, woe 23-8 en ma 28-8 gelegenheid om te komen passen, neem dan wel je body Locatie Geleen Laco restaurant van 19.00-20.00

De kosten voor het persoonlijke shirt en sokken dienen dan direct te worden voldaan.

Verder is er besloten om teamsponsoring mogelijk te maken. Hierdoor kun je als team je eigen sponsoren werven waardoor de opbrengst ook echt naar het team gaat. Wel vragen we deze sponsor lid te worden van onze club van 50 en zijn er enkele richtlijnen waaraan voldaan dient te worden. Uit een rondgang langs enkele sponsoren blijkt dat men een uiting op het shirt vaak te onduidelijk vindt. Hiervoor bestaan hele goede alternatieven zoals Beach banners of een sticker op de helm.

Ons bestuurslid Michel Pothuizen (m.pothuizen@smoke-eaters.nl of bel 06-43354681) wil jullie hier graag in ondersteunen en/of over in gesprek gaan om de mogelijkheden te bespreken. Dit geldt zeker ook voor onze spelers die een persoonlijke sponsor hebben. We willen als één vereniging naar buiten treden met oog voor de persoonlijke situatie. Mocht je dit willen neem dan voor 21 augustus contact met Michel op.

De onderstaande foto’s geven een indruk van het shirt. Ondanks dat er nog enkele details worden aangepast wilde we dit jullie niet onthouden.

 

TOEKOMST GLANERBROOK.

TOEKOMST GLANERBROOK.

Op donderdag 13 juli presenteerde het onderzoeksbureau Drijver & Partners de tussentijdse resultaten van hun onderzoek naar het zwemwater en de schaatsvoorzieningen in de Gemeente Sittard Geleen. De presentatie werd gehouden voor de exploitanten en de gebruikers.
De volgorde der gebeurtenissen is:

 • In 2017 eindrapportage aan de Gemeente.
 • In 2018 definitief besluit over de toekomst van de voorzieningen.
 • In 2021 besluit nieuwe College en Raad over de financiën.

Uit het onderzoek blijkt dat de ijshal; ook een eventueel nieuwe; een drempelwaarde heeft van 135.000. Dat wil zeggen: 135.000 bezoekers om rendabel te kunnen zijn. Er zullen méér bezoekers moeten komen dan nu het geval is. De voor de 400 meter baan gestelde drempelwaarde wordt bij lange na niet gehaald en dat betekent dat het er voor deze baan niet goed zal uitzien in het uiteindelijke advies.

Het onderzoek is deels toekomst kijken dus min of meer ‘gokken’. Opvallend is dat het bureau teruglopende bezoekersaantallen niet ziet als een kans voor de Gemeente of een aanmoediging om juist de bevolking te gaan stimuleren tot sporten. Het bureau lijkt er eenzijdig van uit te gaan dat terugloop alleen beantwoord kan worden met afstoot. De toehoorders hadden ook het idee dat er toe geredeneerd wordt naar een vooraf wenselijke uitkomst.
Ook heel vreemd is de conclusie dat de ijshal nog voldoet en dat tot 2025 zal blijven doen.
De sportparticipatie in het zuiden van Nederland is aanmerkelijk lager dan landelijk. In plaats van ook hierin te adviseren dat dit meer onderzoek vergt en dat ook hierin een taak van de Gemeentes ligt om de bevolking te gaan stimuleren wordt (deel) afstoting als de oplossing gepresenteerd.

Er werden 5 scenario’s gepresenteerd.

 1. Behoud en renovatie van huidige voorzieningen.
 2. Een stedelijke centrumvoorziening op bestaande of nieuwe locatie.
 3. Behoud en renovatie van de Nieuwe Hateboer en het Anker en afstoting van Glanerbrook.
 4. Behoud en renovatie van de Nieuwe Hateboer en Glanerbrook en afstoting van het Anker.
 5. Behoud en renovatie van Glanerbrook en afstoting van de Nieuwe Hateboer en het Anker.
  Er is een scenario 0 dat inhoudt: niets doen en alle huidige voorzieningen continueren. Dit wordt gelijkgesteld aan scenario 1 met de conclusie dat de huidige staat van onderhoud betekent dat op of vóór 2025  renovatie moet hebben plaatsgevonden.
  Scenario 3 betekent: geen enkele
  schaatsvoorziening meer.
  Ook wordt bij de scenario’s opgemerkt dat er meerdere varianten mogelijk zijn; bijvoorbeeld: wèl een ijshal maar géén 400 meter baan.

Het bureau zegt zich mede te baseren op wetenschappelijk onderzoeken die aantonen dat bezoekersaantallen zullen (blijven) dalen. Vreemd genoeg worden daar geen oorzaken aan gekoppeld. Ook wordt geen bevredigend antwoord gegeven op de vraag uit de aanwezigen hoe je precies wetenschappelijk de toekomst kunt voorspellen.
De aanwezigen stellen (terecht) dat een accommodatie die slecht wordt onderhouden (bijvoorbeeld de ijshal) en dus min of meer ‘verloedert’ eerder een reden zou kunnen zijn voor verminderde bezoekersaantallen.

Kortom: een niet al te bevredigende informatieavond. Het onderzoeksbureau heeft toegezegd de opmerkingen van de aanwezigen mee te nemen in de afwerking van het uiteindelijke advies.
Eind augustus wordt bekend wat dit advies zal zijn. Daarna is het wachten op het definitieve besluit van de Raad.

 

 

NIEUWE SHIRTS VJB SMOKE EATERS.

 

Geleen, 29 juni 2017

Beste leden van de VJB Smoke Eaters,

Op dinsdag 27 juni is tijdens onze jaarvergadering het nieuwe wedstrijdshirt voor de komende seizoenen gepresenteerd. Kwaliteit, herkenbaarheid, uniformiteit zijn enkele criteria geweest om de Smoke Eaters  de uitstraling te geven die het verdiend. We hebben immers een vereniging die grote bekendheid geniet en waar we trots op mogen zijn.

Door het shirt eigendom van de speler te laten zijn kunnen we z’n allen dit  doel bereiken.  Op dit shirt wordt direct je naam gedrukt en mag je een uniek nummer kiezen tussen 1 en 98. Tevens wordt er op de achterkant (nekhoogte) een kleine vlag van je nationaliteit gedrukt. Dit mag natuurlijk ook het land zijn waar je nu woont. Om de kwaliteit te benadrukken is er voor gebreide sokken gekozen.

Door het shirt op deze manier te laten maken is het natuurlijk belangrijk dat er snel geleverd kan worden. Vooral als er bijvoorbeeld nieuwe spelers tijdens het seizoen in willen stromen. Hiervoor hebben we een leverancier in Duitsland gevonden die aangeeft de shirts en sokken binnen 14 dagen te kunnen leveren.

De kosten voor het persoonlijke shirt en het 1e paar sokken bedraagt €.50,00.

Om in de komende jaren geen doublures in de nummers te krijgen, bij de overgang naar een ander team, is ervoor gekozen de inventarisatie top-down te doen. De inventarisatie zal door de coaches worden gedaan waarbij de volgende gegevens genoteerd worden;

 • voorletter roepnaam en achternaam
 • nummer (is bekend bij de teambegeleiding)
 • gewenste vlag nationaliteit
 • maat ( met of zonder goalie inleg)

In augustus zijn er op de volgende data, do 10-8, di 15-8, woe 23-8 en ma 28-8 gelegenheid om te komen passen, neem dan wel  je body en  beenkappen mee.  Locatie Geleen Laco restaurant van 19.00-20.00      ( de U8- U10 en de U12 kan op 23-8 en 28-8 komen passen)

De kosten voor het persoonlijke shirt en sokken dienen dan direct te worden voldaan.

Verder is er besloten om teamsponsoring mogelijk te maken. Hierdoor kun je als team je eigen sponsoren werven waardoor de opbrengst ook echt naar het team gaat. Wel vragen we deze sponsor lid te worden van onze club van 50 en zijn er enkele richtlijnen waaraan voldaan dient te worden. Uit een rondgang langs enkele sponsoren blijkt dat men een uiting op het shirt vaak te onduidelijk vindt. Hiervoor bestaan hele goede alternatieven zoals Beach banners of een sticker op de helm.

Ons bestuurslid Michel Pothuizen (michel.pothuizen@smoke-eaters.nl of bel 06-43354681) wil jullie hier graag in ondersteunen en/of over in gesprek gaan om de mogelijkheden te bespreken. Dit geldt zeker ook voor onze spelers die een persoonlijke sponsor hebben. We willen als één vereniging naar buiten treden met oog voor de persoonlijke situatie. Mocht je dit willen neem dan voor 21 augustus contact met Michel op.