BulgarianChinese (Simplified)CzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanHungarianItalianJapaneseLatvianNorwegianPolishRussianSlovakSpanishSwedish
 • +31619673991
 • info@smoke-eaters.nl

NIEUWS

Binnensport open per 19 Mei!

 

 

English version below

Na vele maanden wachten is het eindelijk weer zover, we mogen weer gaan ijshockeyen!

Wellicht hadden velen dit niet meer verwacht maar we mogen het seizoen toch nog op het ijs afsluiten. Hiervoor is er in samenspraak met TC onderstaand schema gemaakt. 

Trainingsschema vanaf 19 Mei 2021.

Maandagen       17.30-18.30       U9, U11, U13

                            18.45-19.45       Junioren

                            20.00-21.00       Dames en 4e divisie

Dinsdagen         18.15-19.15       U15, U17

                            19.30-20.30       1ste divisie

                            20.30-21.30       3e en 6e divisie

Donderdagen    17.30-18.30       U9, U11, U13

                            18.45-19.45       U15, U17             

LET OP: pinkstermaandag 24 mei is Glanerbrook gesloten

IJshockey onder voorwaarden mogelijk.

Vanaf woensdag 19 mei is de ijsbaan weer geopend. Wel gelden er een aantal regels:

 • Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten. Omkleden zal in de ijshal gedaan moeten worden net als de vorige keer
 • Kleed jezelf zoveel mogelijk thuis aan om de doorstroom te bevorderen
 • Voor de ouders geldt het principe Kiss and Ride en mogen de ouders van de jongste kinderen deze begeleiden naar de ijshal.
 • Publiek is niet toegestaan
 • Coaches en teambegeleiding zullen in overleg maar beperkt aanwezig zijn
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (binnen dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale groepsgrootte.
 • Binnen moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Vanaf 18 jaar geldt: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Maximaal 30 personen per ruimte (excl. personeel).
 • Groepstrainingen voor 18 jaar en ouder mogen niet. Een trainer mag zich wel tussen de tweetallen bewegen en aanwijzingen geven per individu/tweetal. 
 • Reserveren en een gezondheidscheck voor 18 jaar en ouder zijn verplicht.
 • De teams met 18 plus spelers ontvangen via hun team coördinator extra informatie.
 • Team coördinatie 18 plus maandag 20.00-21.00uur Jenny Goessens, 06-14124878
 • Team coördinatie 18 plus dinsdag 20.30 – 21.30 Michael op den Kamp, 06-14117659
 • Spelers van de 4e en 6e divisie dienen zichzelf bij bovenstaande coördinatoren te melden

NB: Zoals wellicht bekend traint Snackpoint Eaters Limburg al enige tijd onder de topsportregels in een eigen bubbel. Hier liggen afwijkende coronavoorwaarden aan ten grondslag dan de regels die voor VJB Smoke Eaters gelden. Hier hebben wij geen enkele invloed op en mogen wij deze ook niet hanteren.

Indoor sports open from May 19!

After many months of waiting, the time has finally come again, we can start playing ice hockey again! Perhaps many did not expect this anymore, but we can still end the season on the ice. The schedule below has been drawn up for this in consultation with TC.

Training schedule from May 19, 2021.

Mondays 17.30-18.30 U9, U11, U13,

18.45-19.45 Juniors

20.00-21.00 Ladies and 4th division

Tuesdays 18.15-19.15 U15, U17

19.30-20.30 1st division

20.30-21.30 3rd and 6th division

Thursdays 17.30-18.30 U9, U11, U13

18.45-19.45 U15, U17

PLEASE NOTE: Whit Monday May 24, Glanerbrook is closed

Ice hockey possible under certain conditions.

The ice rink will be open again from Wednesday 19 May. There are, however, a number of rules:

 • Changing rooms, showers and canteens will remain closed. Changing clothes will have to be done in the ice rink just like last time.
 • Dress yourself at home as much as possible to promote progression
 • The Kiss and Ride principle applies to the parents and the parents of the youngest children may accompany them to the ice rink.
 • Public is not allowed
 • Coaches and team guidance will only be available to a limited extent in consultation
 • Children and young people up to and including 17 years of age are allowed to train and play mutual matches (within the same club). Keeping a distance of 1.5 meters is not mandatory. There is no maximum group size.
 • Everyone from the age of 13 must wear a mouth mask indoors, but can be taken off during sports.
 • From the age of 18 the following applies: sports with a maximum of 2 people at a distance of 1.5 meters. Maximum 30 persons per room (excluding staff).
 • Group training for 18 years and older is not allowed. A trainer is allowed to move between pairs and give instructions per individual / pair.
 • Reservations and a health check for 18 years and older are mandatory.
 • The teams with 18 plus players receive extra information via their team coordinator.
 • Team coordination 18 plus Monday 20.00-21.00 Jenny Goessens, 06-14124878
 • Team coordination 18 plus Tuesday 20.30 – 21.30 Michael op den Kamp, 06-14117659
 • Players of the 4th and 6th division must report themselves to the above coordinators

NB: As you may know, Snackpoint Eaters Limburg has been training for some time under the top sport rules in its own bubble. This is based on different corona conditions than the rules that apply to VJB Smoke Eaters. We have no influence on this and are not allowed to use it.

 

 

 

 

Uitnodiging ALV (digitaal) 25 Mei 2021

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VJB Smoke Eaters. Helaas is het niet mogelijk om de ALV fysiek te organiseren en zal deze wederom digitaal  plaatsvinden via Zoom. De ALV vindt plaats op:

Dinsdag 25 mei 2021, van 20.00 tot 21.00uur

Tijdens deze digitale ALV staan de volgende punten op de agenda:

 • Dankwoord aan de onlangs vertrokken en uitgeschreven bestuurders
 • Ingezonden vragen van de leden aan de huidige bestuurders
 • Seizoen 2021-2022

Werkwijze:

Meeting ID: 698 041 4410                                                                   

Password: 20200615

 • Alle (ouders/verzorgers van) leden die inloggen in de meeting zullen op de aanwezigheidslijst worden geregistreerd door de penningmeester. Overige aanwezigen worden niet geregistreerd.

Wij hopen jullie allen digitaal te mogen begroeten,

Hartelijke groet,

Joey, Ronnie, Michel en Joep

 

 

Mededeling vertrek bestuursleden

In het bestuur van VJB Smoke Eaters is afgelopen seizoen getracht een gezamenlijke koers en werkwijze te bepalen.

Helaas is gebleken dat de ideeën over de benodigde aanpak binnen de vereniging te ver uiteen liepen.

Nathalie Kösters, Tamara Noblesse en Ginny Isbouts hebben ervoor gekozen hun bestuursfunctie neer te leggen.

Het bestuur zal op zoek gaan naar een opvolging. Geïnteresseerden kunnen zich melden via bestuur@smoke-eaters.nl

Zou het dan toch nog?

De persconferentie vandaag gaf aan dat we er nog lang niet zijn, dat we nog steeds met zijn allen de schouders eronder moeten zetten, ons moeten blijven houden aan de regels en geduld moeten hebben….

Maar: er is ook een sprankje hoop! Want in het gepresenteerde openingsplan, wordt gesproken over de mogelijkheid van opening van de binnensport vanaf 11 mei! Er is nog heel veel onzeker, de datum kan nog schuiven, we weten nog niet welke voorwaarden voor welke leeftijdsgroep dan van kracht zullen zijn of wat dat betekent voor onze ijssportmogelijkheden.

Maar…… als het zo zou zijn……… als we na al die maanden wachten toch nog de mogelijkheid krijgen om het ijs weer even onder onze schaatsen te voelen, dan zullen we ook alles in het werk stellen om dat te realiseren. Het concept-plan van onze trainers ligt klaar! Indien we inderdaad per 11 mei, of iets later, nog de mogelijkheid krijgen het ijs op te gaan, dan gaan we alle teams in mei en juni nog 1 uur ijstraining per week aanbieden, volgens het volgende (voorlopige) schema:

maandag 17:00-18:00u U8 – U10 – U12
maandag 18:15-19:15u junioren – dames
maandag 19:30-20:30u 4e en 6e divisie
dinsdag 18:15-19:15u U14 – U16
dinsdag 19:30-20:30u 1e en 3e divisie

We kunnen nog niks beloven, maar hou de data vast vrij in je agenda. Wij zijn er klaar voor! Hou vol!

Aanpassing leeftijdscategorieën competitie

IJshockey Nederland heeft in samenspraak met alle ijshockeyverenigingen besloten dat met ingang van seizoen 2021-2022 de leeftijdscategorieën voor teamindelingen worden aangepast naar oneven jaartallen. U8 wordt U9, U16 wordt U17 en daartussen hanteren we dus U11, U13 en U15. Het niet competitief spelen wordt verschoven van U12 naar U13 leeftijd.

Ook Smoke Eaters heeft positief gereageerd op dit voorstel. We vinden het van belang dat binnen alle teams een gezonde bezetting blijft, zodat alle teams wedstrijden kunnen blijven spelen. Bovendien geeft dit ons weer de gelegenheid om deel te nemen aan vriendschappelijke wedstrijden of toernooien in Duitsland en eventueel Frankrijk.

Mochten er vragen zijn, dan kun je terecht bij de Technische commissie: Joep.Franke@smoke-eaters.nl

 

 

De ijshal en Corona….

Vanuit het bestuur is recent een brandbrief verzonden naar de gemeente en de directie van Glanerbrook, waarin we om hulp hebben gevraagd om samen te bekijken of er omstandigheden gecreëerd konden worden om toch de ijshal te kunnen gebruiken: Brandbrief gemeente – Glanerbrook

Naar aanleiding van deze brief heeft er vandaag (19-3) een heel constructief overleg plaats gevonden met gemeente en directie Glanerbrook. Er is aanvullend onderzoek uitgevoerd om te bekijken welke criteria elders bij semi-open locaties gehanteerd worden en of er in de ijshal voldoende openstelling gecreëerd kan worden om hieraan te voldoen. Helaas is de conclusie dat hier binnen de huidige Corona-maatregelen echt geen mogelijkheden voor zijn.

Voorlopig zullen we dus nog geen gebruik kunnen maken van de ijshal. Zodra er verruimingen van maatregelen voor binnensport worden aangekondigd hebben we natuurlijk direct contact met Glanerbrook om er samen voor te zorgen dat we zo snel mogelijk het ijs op kunnen. Tot die tijd worden off-ice trainingen aangeboden, conform de afstemming binnen de teams.

Compensatie contributie

(bericht is opnieuw geplaatst ivm update website)

Tijdens de ALV van 11 februari jongstleden is ingestemd met bijgevoegd voorstel voor compensatie van de contributie in seizoen 2020-2021

Compensatieregeling contributie

Contribution compensation EN

Uitnodiging online ALV

Beste leden,

Op 15 juni 2020 organiseerden we een online ALV. De agenda van deze ALV was beknopt, in de veronderstelling dat we op een later moment nog de mogelijkheid zouden hebben een fysiek vervolg te organiseren. Die mogelijkheid is er helaas niet meer geweest. Ter afronding van het seizoen 2019-2020 en als tussenstand voor seizoen 2020-2021 organiseren we daarom noodgedwongen opnieuw een online ALV.

Graag nodigen wij jullie uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) – deel 2 van VJB Smoke Eaters. De ALV vindt plaats op:

Donderdag 11 februari 2021, 20:00-21:00u via video-conferencingtool Zoom

Tijdens deze digitale ALV staan de volgende punten op de agenda:
– Verantwoording financiën / jaarrekening 2019-2020
– Begroting 2020-2021
– Compensatieregeling contributie 2020-2021

Werkwijze:
· Vanaf 19:45u kun je reeds inloggen op de meeting via de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/83132355666?pwd=SGRkekR5SW9qcGplbFh2MzN1aUtEUT09
Meeting ID: 831 3235 5666
Passcode: 290355
· Alle (ouders/verzorgers van) leden die inloggen in de meeting zullen op de aanwezigheidslijst worden geregistreerd door de secretaris. Voer bij het inloggen daarom voor- en achternaam (van het lid) in.
· Tijdens de vergadering wordt gestemd via digitaal hand opsteken binnen Zoom
· Vragen kunnen tot 72 uur voor de vergadering ingezonden worden op bestuur@smoke-eaters.nl . De vragen worden tijdens de ALV beantwoord. Ook tijdens de ALV is er nog gelegenheid tot vragen stellen.

Omstreeks juni zullen we onze gebruikelijke ALV organiseren ter afsluiting van seizoen 2020-2021 en met een vooruitblik naar seizoen 2021-2022. We zullen jullie informeren of deze online of fysiek kan plaatsvinden. Naast de gebruikelijke agendapunten zal dan ook het nieuwe Technisch beleidsplan op de agenda staan.

Wij hopen jullie allen digitaal te mogen begroeten op 11 februari.

Hartelijke groet,
Bestuur VJB Smoke Eaters

Lockdown – sluiting binnensport

Update Corona maatregelen 14 december 2020

We hadden het jaar zo graag positief willen afsluiten en we keken al reikhalzend uit naar mogelijke verruimingen in januari, maar het tegendeel is helaas waar: het Coronavirus grijpt nog steeds om zich heen en de maatregelen worden aangescherpt, en flink ook.

Met ingang van vanavond 12 uur gaat Nederland vijf weken in een lockdown. Dat betekent ook voor het ijshockey dat alle sportactiviteiten per direct moeten worden stop gezet tot 19 januari 2021, aangezien alle binnensportlocaties worden gesloten. Het net blijft voorlopig leeg….

Dit nieuws komt hard aan, zeker voor alle groepen spelers waarvoor de trainingsmogelijkheden de afgelopen weken al beperkt waren. We blijven de nieuwsontwikkelingen natuurlijk op de voet volgen en laten het jullie meteen weten wanneer er weer zicht is op sportmogelijkheden.

Het merendeel van de leden voldoet op dit moment nog steeds netjes alle termijnbetalingen van de contributie. We willen jullie daarvoor bedanken en ook graag op het hart drukken dit ook de komende tijd te blijven doen. Het verloop van de ontwikkelingen en maatregelen is voorlopig nog zeer onvoorspelbaar. Aan het eind van het seizoen maken we de (financiële) balans op en bekijken we graag welke mogelijkheden voor tegemoetkoming we kunnen voorleggen aan de ALV.

Een abrupt einde van dit kalenderjaar, van een seizoen dat op alle fronten niet is wat we allemaal hadden gehoopt. Voor nu rest ons even niet anders dan onze hoop te vestigen op 2021 en iedereen een warme en vooral gezonde kerst toe te wensen.

#stayhome #staysafe

Bestuur VJB Smoke Eaters

Corona en contributie

VJB Smoke Eaters volgt nauwkeurig de (ontwikkeling van) regionale en landelijke Corona maatregelen. Hierop passen we doorlopend het trainingsaanbod aan om zoveel mogelijk spelers de gelegenheid te bieden om te kunnen blijven spelen, binnen de gestelde kaders.

Het tijdelijk niet of beperkter kunnen trainen is helaas echter geen reden voor contributie teruggave. Verenigingscontributie staat los van een ‘leveringsplicht’. De maatregelen liggen buiten onze invloedssfeer en we hebben nog geen zicht op hoe lang dit allemaal gaat duren.

Wel willen we graag met onze leden blijven meedenken en willen we niet uitsluiten dat er eventueel nog een tegemoetkoming zou kunnen plaatsvinden. Het wel of niet kunnen verlenen van een tegemoetkoming zal echter pas aan het einde van het seizoen bekeken kunnen worden, omdat we dan pas de financiële consequenties voor de vereniging kunnen overzien. Een eventueel coulancevoorstel zal dan geaccordeerd moeten worden door de ALV. 

Tussentijds of op individuele basis kunnen we dan ook geen contributieregelingen treffen. Het staat iedereen vrij om een lidmaatschap op te zeggen, maar als het lidmaatschap binnen 4 maanden hervat wordt (bijvoorbeeld als de maatregelen weer versoepeld worden) dan is het contributiebeleid zoals opgenomen op onze website van kracht.

We rekenen op jullie begrip hiervoor.