BulgarianChinese (Simplified)CzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanHungarianItalianJapaneseLatvianNorwegianPolishRussianSlovakSpanishSwedish
  • +31619673991
  • info@smoke-eaters.nl

Auteurarchief Ginny Huijnen

Mededeling vertrek bestuursleden

In het bestuur van VJB Smoke Eaters is afgelopen seizoen getracht een gezamenlijke koers en werkwijze te bepalen.

Helaas is gebleken dat de ideeën over de benodigde aanpak binnen de vereniging te ver uiteen liepen.

Nathalie Kösters, Tamara Noblesse en Ginny Isbouts hebben ervoor gekozen hun bestuursfunctie neer te leggen.

Het bestuur zal op zoek gaan naar een opvolging. Geïnteresseerden kunnen zich melden via bestuur@smoke-eaters.nl

Zou het dan toch nog?

De persconferentie vandaag gaf aan dat we er nog lang niet zijn, dat we nog steeds met zijn allen de schouders eronder moeten zetten, ons moeten blijven houden aan de regels en geduld moeten hebben….

Maar: er is ook een sprankje hoop! Want in het gepresenteerde openingsplan, wordt gesproken over de mogelijkheid van opening van de binnensport vanaf 11 mei! Er is nog heel veel onzeker, de datum kan nog schuiven, we weten nog niet welke voorwaarden voor welke leeftijdsgroep dan van kracht zullen zijn of wat dat betekent voor onze ijssportmogelijkheden.

Maar…… als het zo zou zijn……… als we na al die maanden wachten toch nog de mogelijkheid krijgen om het ijs weer even onder onze schaatsen te voelen, dan zullen we ook alles in het werk stellen om dat te realiseren. Het concept-plan van onze trainers ligt klaar! Indien we inderdaad per 11 mei, of iets later, nog de mogelijkheid krijgen het ijs op te gaan, dan gaan we alle teams in mei en juni nog 1 uur ijstraining per week aanbieden, volgens het volgende (voorlopige) schema:

maandag 17:00-18:00u U8 – U10 – U12
maandag 18:15-19:15u junioren – dames
maandag 19:30-20:30u 4e en 6e divisie
dinsdag 18:15-19:15u U14 – U16
dinsdag 19:30-20:30u 1e en 3e divisie

We kunnen nog niks beloven, maar hou de data vast vrij in je agenda. Wij zijn er klaar voor! Hou vol!

Aanpassing leeftijdscategorieën competitie

IJshockey Nederland heeft in samenspraak met alle ijshockeyverenigingen besloten dat met ingang van seizoen 2021-2022 de leeftijdscategorieën voor teamindelingen worden aangepast naar oneven jaartallen. U8 wordt U9, U16 wordt U17 en daartussen hanteren we dus U11, U13 en U15. Het niet competitief spelen wordt verschoven van U12 naar U13 leeftijd.

Ook Smoke Eaters heeft positief gereageerd op dit voorstel. We vinden het van belang dat binnen alle teams een gezonde bezetting blijft, zodat alle teams wedstrijden kunnen blijven spelen. Bovendien geeft dit ons weer de gelegenheid om deel te nemen aan vriendschappelijke wedstrijden of toernooien in Duitsland en eventueel Frankrijk.

Mochten er vragen zijn, dan kun je terecht bij de Technische commissie: Joep.Franke@smoke-eaters.nl

 

 

De ijshal en Corona….

Vanuit het bestuur is recent een brandbrief verzonden naar de gemeente en de directie van Glanerbrook, waarin we om hulp hebben gevraagd om samen te bekijken of er omstandigheden gecreëerd konden worden om toch de ijshal te kunnen gebruiken: Brandbrief gemeente – Glanerbrook

Naar aanleiding van deze brief heeft er vandaag (19-3) een heel constructief overleg plaats gevonden met gemeente en directie Glanerbrook. Er is aanvullend onderzoek uitgevoerd om te bekijken welke criteria elders bij semi-open locaties gehanteerd worden en of er in de ijshal voldoende openstelling gecreëerd kan worden om hieraan te voldoen. Helaas is de conclusie dat hier binnen de huidige Corona-maatregelen echt geen mogelijkheden voor zijn.

Voorlopig zullen we dus nog geen gebruik kunnen maken van de ijshal. Zodra er verruimingen van maatregelen voor binnensport worden aangekondigd hebben we natuurlijk direct contact met Glanerbrook om er samen voor te zorgen dat we zo snel mogelijk het ijs op kunnen. Tot die tijd worden off-ice trainingen aangeboden, conform de afstemming binnen de teams.

Compensatie contributie

(bericht is opnieuw geplaatst ivm update website)

Tijdens de ALV van 11 februari jongstleden is ingestemd met bijgevoegd voorstel voor compensatie van de contributie in seizoen 2020-2021

Compensatieregeling contributie

Contribution compensation EN

Uitnodiging online ALV

Beste leden,

Op 15 juni 2020 organiseerden we een online ALV. De agenda van deze ALV was beknopt, in de veronderstelling dat we op een later moment nog de mogelijkheid zouden hebben een fysiek vervolg te organiseren. Die mogelijkheid is er helaas niet meer geweest. Ter afronding van het seizoen 2019-2020 en als tussenstand voor seizoen 2020-2021 organiseren we daarom noodgedwongen opnieuw een online ALV.

Graag nodigen wij jullie uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) – deel 2 van VJB Smoke Eaters. De ALV vindt plaats op:

Donderdag 11 februari 2021, 20:00-21:00u via video-conferencingtool Zoom

Tijdens deze digitale ALV staan de volgende punten op de agenda:
– Verantwoording financiën / jaarrekening 2019-2020
– Begroting 2020-2021
– Compensatieregeling contributie 2020-2021

Werkwijze:
· Vanaf 19:45u kun je reeds inloggen op de meeting via de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/83132355666?pwd=SGRkekR5SW9qcGplbFh2MzN1aUtEUT09
Meeting ID: 831 3235 5666
Passcode: 290355
· Alle (ouders/verzorgers van) leden die inloggen in de meeting zullen op de aanwezigheidslijst worden geregistreerd door de secretaris. Voer bij het inloggen daarom voor- en achternaam (van het lid) in.
· Tijdens de vergadering wordt gestemd via digitaal hand opsteken binnen Zoom
· Vragen kunnen tot 72 uur voor de vergadering ingezonden worden op bestuur@smoke-eaters.nl . De vragen worden tijdens de ALV beantwoord. Ook tijdens de ALV is er nog gelegenheid tot vragen stellen.

Omstreeks juni zullen we onze gebruikelijke ALV organiseren ter afsluiting van seizoen 2020-2021 en met een vooruitblik naar seizoen 2021-2022. We zullen jullie informeren of deze online of fysiek kan plaatsvinden. Naast de gebruikelijke agendapunten zal dan ook het nieuwe Technisch beleidsplan op de agenda staan.

Wij hopen jullie allen digitaal te mogen begroeten op 11 februari.

Hartelijke groet,
Bestuur VJB Smoke Eaters

Lockdown – sluiting binnensport

Update Corona maatregelen 14 december 2020

We hadden het jaar zo graag positief willen afsluiten en we keken al reikhalzend uit naar mogelijke verruimingen in januari, maar het tegendeel is helaas waar: het Coronavirus grijpt nog steeds om zich heen en de maatregelen worden aangescherpt, en flink ook.

Met ingang van vanavond 12 uur gaat Nederland vijf weken in een lockdown. Dat betekent ook voor het ijshockey dat alle sportactiviteiten per direct moeten worden stop gezet tot 19 januari 2021, aangezien alle binnensportlocaties worden gesloten. Het net blijft voorlopig leeg….

Dit nieuws komt hard aan, zeker voor alle groepen spelers waarvoor de trainingsmogelijkheden de afgelopen weken al beperkt waren. We blijven de nieuwsontwikkelingen natuurlijk op de voet volgen en laten het jullie meteen weten wanneer er weer zicht is op sportmogelijkheden.

Het merendeel van de leden voldoet op dit moment nog steeds netjes alle termijnbetalingen van de contributie. We willen jullie daarvoor bedanken en ook graag op het hart drukken dit ook de komende tijd te blijven doen. Het verloop van de ontwikkelingen en maatregelen is voorlopig nog zeer onvoorspelbaar. Aan het eind van het seizoen maken we de (financiële) balans op en bekijken we graag welke mogelijkheden voor tegemoetkoming we kunnen voorleggen aan de ALV.

Een abrupt einde van dit kalenderjaar, van een seizoen dat op alle fronten niet is wat we allemaal hadden gehoopt. Voor nu rest ons even niet anders dan onze hoop te vestigen op 2021 en iedereen een warme en vooral gezonde kerst toe te wensen.

#stayhome #staysafe

Bestuur VJB Smoke Eaters

Corona en contributie

VJB Smoke Eaters volgt nauwkeurig de (ontwikkeling van) regionale en landelijke Corona maatregelen. Hierop passen we doorlopend het trainingsaanbod aan om zoveel mogelijk spelers de gelegenheid te bieden om te kunnen blijven spelen, binnen de gestelde kaders.

Het tijdelijk niet of beperkter kunnen trainen is helaas echter geen reden voor contributie teruggave. Verenigingscontributie staat los van een ‘leveringsplicht’. De maatregelen liggen buiten onze invloedssfeer en we hebben nog geen zicht op hoe lang dit allemaal gaat duren.

Wel willen we graag met onze leden blijven meedenken en willen we niet uitsluiten dat er eventueel nog een tegemoetkoming zou kunnen plaatsvinden. Het wel of niet kunnen verlenen van een tegemoetkoming zal echter pas aan het einde van het seizoen bekeken kunnen worden, omdat we dan pas de financiële consequenties voor de vereniging kunnen overzien. Een eventueel coulancevoorstel zal dan geaccordeerd moeten worden door de ALV. 

Tussentijds of op individuele basis kunnen we dan ook geen contributieregelingen treffen. Het staat iedereen vrij om een lidmaatschap op te zeggen, maar als het lidmaatschap binnen 4 maanden hervat wordt (bijvoorbeeld als de maatregelen weer versoepeld worden) dan is het contributiebeleid zoals opgenomen op onze website van kracht.

We rekenen op jullie begrip hiervoor.

 

Opheffing verzwaarde maatregelen

De verzwaarde maatregelen van de afgelopen twee weken worden gelukkig opgeheven. Dat betekent dat er weer iets meer trainingsruimte is voor onze spelers van 18 jaar en ouder: zij mogen weer in viertallen trainen!

Met ingang van maandag 23 november gaan we daarom weer terug naar het trainingsrooster van voor deze verzwaring:

https://www.smoke-eaters.nl/2020/10/31/pilot-trainingsaanbod-18-en-nieuw-rooster/

We duimen hard voor een verdere verruiming op korte termijn en houden jullie op de hoogte. Tot die tijd: blijf je aan de afspraken houden, hou vol en #staysafe

Update trainingen – inventarisatie 18+

In de week van 2 november waren we net begonnen met een pilot om een trainingsaanbod te realiseren voor de spelers van 18 jaar en ouder, waarvoor trainen in teamverband op dit moment helaas niet is toegestaan. De opnieuw veranderde Corona-maatregelen gooien echter roet in het eten.

Meer informatie over de nieuwe opzet van het trainingsaanbod met ingang van aanstaande maandag en weer een nieuw trainingsrooster, vind je hier:

Update trainingen met ingang van 9 november

Voor alle spelers van 18 jaar en ouder: vul de inventarisatie graag zsm in!