BulgarianChinese (Simplified)CzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanHungarianItalianJapaneseLatvianNorwegianPolishRussianSlovakSpanishSwedish
  • +31619673991
  • info@smoke-eaters.nl

Ouderraad

Ouderraad

Als bestuur van VJB Smoke Eaters weten we als geen ander dat commitment van ouders belangrijk is. Er is behoefte om de samenwerking tussen bestuur en oudergroep te intensiveren. Dit willen we bewerkstelligen door het instellen van een Ouderraad.

De doelstelling van de ouderraad is; het leveren van een positieve bijdrage aan een “gezond” sportklimaat voor alle leden en hun ouders door een signaalfunctie te vervullen, het mee organiseren van activiteiten en het aandragen van suggesties voor de toegankelijkheid van VJB Smoke Eaters.

Samenstelling ouderraad:
Het streven is uit elk team één ouder te benoemen. Ouders kunnen zich in de eerste twee weken van september aanmelden bij de coach van het betreffende team. De coaches zullen samen met het hoofd van de Technische Commissie (TC) een keuze maken.Uit de gekozen oudergroep zal in samenspraak met het hoofd TC één ouder benoemd worden tot voorzitter en één ouder tot secretaris. Men neemt zitting voor het gehele jaar. (september tot juli na de ledenvergadering) Indien een speler stopt binnen VJB Smoke Eaters kan de ouder ook geen deel meer uitmaken van de ouderraad.

Invulling:
Minimaal 5 keer per jaar zal de ouderraad bijeenkomen (4 keer in het lopende seizoen 1 keer ter afsluiting na de algemene ledenvergadering).

Indien gevraagd zal een bijeenkomst worden bijgewoond door een of meerdere bestuursleden. De ouderraad maakt zelf die afweging.
Er worden notulen gemaakt van de bijeenkomsten en het bestuur wordt door de voorzitter van de ouderraad na elke bijeenkomst geïnformeerd. De voorzitter zal samen met één van de bestuurders de notulen doornemen.

Men is oren en ogen binnen de oudergroep van het betreffende team en dient het collectieve doel.
Signalen afgegeven uit de oudergroep worden in het bestuur van de VJB behandeld.

De Ouderraad denkt mee over het aantrekken van leden, aantrekken van sponsoren, invulling geven aan activiteiten op basis van ontvangen signalen uit de oudergroepen.

Herken jij je in bovenstaande en ben jij die enthousiaste, positieve, integere ouder meld je dan in het nieuwe seizoen aan bij je coach. Geef kort aan waarom jij dit graag wil. Wij willen graag met de ouderraad samen werken aan een positief, sportklimaat voor onze spelers.

De ouderraad is er zeer nadrukkelijk niet om individuele problemen met en voor spelers op te lossen. Men heeft een signaalfunctie als het gaat om zaken leven bij de ouders in jouw team.
Bij een vraag cq probleem wendt de ouder zich eerst tot de ouder van de ouderraad, deze licht de coach in om te bekijken of het vraagstuk intern op te lossen is. Indien interventie nodig is van de mental coach of een van de bestuurders worden deze uitgenodigd. De voorzitter van de ouderraad is verantwoordelijk voor de afhandeling en zal een terugkoppeling geven aan het bestuur.

VJB Bestuur

admin