Voorlopig nog géén ijs in Geleen

Aan alle gebruikers van de ijshal,

Tijdens de schoonmaak werkzaamheden van de beschermende bitumenzak die rond de koelmiddeltransportleidingen zit is geconstateerd dat er koelmiddel buiten de beschermende zak is getreden.

Hierdoor moeten er aanvullende milieu- en veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

De milieu inspectiedienst (RUD) van de regionale overheid is door Laco ingelicht en deze is ter plaatsten geweest om de inspectie die de door Laco ingehuurde bodemdeskundige is verricht, te bespreken.

Er is een plan de campagne afgesproken tussen deze partijen waar op dit moment 3 externe firma’s zich op hebben ingeschreven. We hebben bij het zoeken van geschikte firma’s de hulp gekregen van contacten uit het business netwerk van de Laco Eaters Limburg.  We wachten op het plan van aanpak van deze firma’s dat vervolgens de bodemdeskundige getoetst zal worden opdat het voldoet aan de voorschriften die zijn besproken met de overheidsinstanties.

Het proces voor vervanging van de defecte koppelingen, waar het allemaal mee begonnen is, is onder controle volgens installateur Strukton. De materialen zijn er. Zodra Laco Strukton schriftelijk een veilige werkomgeving kan garanderen, willen zij met een aangepast team deze klus in één dag klaren.

Cofely, onze koeltechnisch installateur, staat in de startblokken. Zodra wij dat vragen, staan ze paraat om het koelsysteem te testen op luchtdichtheid. De materialen hiervoor zijn al op Glanerbrook aanwezig en Strukton zal tijdens deze test aanwezig zijn om ondichte situaties terstond te repareren. Er is rekening gehouden door Strukton met reserve materiaal.

Als het systeem luchtdicht is wordt het direct opnieuw gevuld met koelmiddel. Het ontluchten zal gelijktijdig  plaatsvinden  waarna de opstartprocedure gefaseerd kan worden ingezet.

Deze werkzaamheden gaan naar verwachting zo’n 16 uur in beslag nemen alvorens het koelsysteem kan worden gestart.

Hoe snel we daarna ijs hebben om op te schaatsen / ijshockeyen, durven we nu nog geen uitspraak over te doen.

Het hoeft geen betoog dat Laco het heel erg vindt wat alle gebruikers en het ijshockeypubliek overkomt.

We hebben heel trots gecommuniceerd dat we het hele jaar door ijs hebben en net als het reguliere ijsseizoen begint krijgen we hier mee te maken.

Daarnaast: Laco is naamsponsor van de Eaters Limburg en levert momenteel geen ijs. Dat alles doet pijn.

Het is niet anders, we doen wat we kunnen om zo snel als mogelijk de baan weer in gebruik te kunnen nemen. We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Ralph Verbael
Manager LACO

IJshal Laco in storing

Allen,

Enkele dagen geleden zijn we opnieuw geconfronteerd met het feit dat er een storing in het koelsysteem van de ijshal is opgetreden.

De storing doet zich voor in het recent nieuw geïnstalleerde deel (augustus 2013) van het koelsysteem in de ijshal.

De eerste keer, enkele weken geleden, hadden we het euvel snel gevonden en praktisch niemand heeft hinder ondervonden van de herstelwerkzaamheden.

We hebben blijvend ijs kunnen faciliteren tot en met afgelopen donderdag 24 september.

Middels een strakke professionele planning waren we vanaf vrijdag 25 september opnieuw voorbereidt om het euvel, in samenwerking met externe deskundigen op te lossen zonder of slechts met beperkte hinder voor de gebruikers van de ijshal. En inderdaad werd vrijdag de boosdoener wederom snel gedetecteerd en vakkundig hersteld

Hierop werd het sein naar verenigingen gegeven dat bijvoorbeeld de openingswedstrijd van zondag 27 september Laco Eaters Limburg tegen Den Bosch normaal door zou kunnen gaan.

Na de reparatie is het systeem getest alvorens we het in gebruik kunnen nemen.

Dit is vergelijkbaar met wanneer je een band van een fiets plakt en alvorens deze terug te plaatsen op het wiel nog een laatste keer test of deze luchtdicht is.

Bij deze test kwam aan het licht dat het systeem niet luchtdicht bleek te zijn.

De controle wees uit dat het probleem zich op meerdere plaatsen voordeed. Op 1 uitzondering na weliswaar in lichtere omstandigheden dan de uitgewisselde koppeling maar er bleken koppelingen niet luchtdicht te zijn.

Alle voorraad die voorhanden was bij Laco Glanerbrook alsmede bij onze leverancier is ingezet om defecte koppelingen uit te wisselen.

Maar alle inzet ten spijt was de voorraad onvoldoende om alle defecte koppelingen uit te wisselen.

Helaas hebben we ons gewonnen moeten geven in de opzet om slechts met beperkte hinder voor gebruikers de herstellingen te laten plaatsvinden.

De koppelingen die gebruikt zijn, zijn qua productspecificaties 100% geschikt voor het gebruik in een koelsysteem zoals die in onze ijshal aanwezig. Onderzocht zal worden waarom dit euvel dan toch heeft kunnen optreden.

Wat betekent dit nu alles?

De koppelingen die we nodig hebben voor de herstelwerkzaamheden zijn speciale koppelingen die niet zomaar ergens standaard op een voorraadplank liggen.

Onze partner Strukton heeft te kennen gegeven dat ze alles in het werk zullen stelen, alle beschikbare koppelingen in binnen- en buitenland op te kopen en deze met zo snel als mogelijk naar Geleen laten komen.

Om een indruk te geven waar we het over hebben: We hebben besloten alle 272 koppelingen te vervangen. Deze koppelingen hebben echter een speciale draadtechniek en worden slechts zeer beperkt gebruikt. Het ziet er momenteel naar uit dat er Europa breed niet genoeg koppelingen beschikbaar zijn om ze direct allemaal te vervangen. Zodra er nieuwe koppelingen arriveren op Laco Glanerbrook worden deze direct uitgewisseld met de defecte koppelingen waarna het systeem telkens de luchtdichtheidstest zal ondergaan. Als het systeem luchtdicht is kunnen en zullen we het koelproces opnieuw opstarten.

Resterende bestaande koppelingen zullen dan middels een afzonderlijk project in de zeer nabije toekomst ’s nachts worden uitgewisseld wederom met de bedoeling geen hinder voor gebruikers te veroorzaken.

De bittere realiteit.

  • In de praktijk kunnen we nog niet zeggen hoeveel koppelingen slecht zijn. Alleen een druktest geeft hierin duidelijkheid.
  • Telkens als defecte koppelingen worden gedetecteerd zullen deze worden uitgewisseld met nieuwe koppelingen.
  • Hoe lang dit gaat duren? Daar kunnen we nu helaas alleen nog maar naar gissen.
  • Doordat nu niet gekoeld kan worden is de ijsvloer aan het afsmelten. De ijsvloer zal opnieuw gelegd moeten worden. Deze exercitie zal meerdere dagen in beslag nemen nadat we het koelsysteem in gebruik hebben kunnen stellen.

Laco vindt het heel erg voor alle betrokkenen dat we jullie geen ijs kunnen aanbieden maar hetgeen nu het geval is, is overmacht.

Vanzelfsprekend gaan wij er alles aan doen om de hinder zo kort als mogelijk te laten zijn.

Laco Glanerbrook zal alle gebruikers van de ijshal op deze wijze op de hoogte blijven houden van de herstel vorderingen.

Met vriendelijke groet,

Ralph Verbael
Manager
Laco sport- en recreatiecentrum Glanerbrook

Team en individuele foto’s

Beste leden en ouders,

Ook dit seizoen zal de VJB weer faciliteren in het maken van individuele foto’s (met stick/of goalie uitrusting) en één team foto op het ijs.

De team foto zal ook op de site komen en kan door de coach gebruikt worden als hij voor een toernooi wenst in te schrijven.

De jeugdleden hebben op de dag van het maken van de foto hun volledig wedstrijd tenue aan (shirt en sokken) en de coaches hun coach jas.

De fotograaf heeft de opdracht om alle teams te fotograferen volgens één en dezelfde opstelling. Dit om een mooie strakke lay-out te borgen op de jeugdsite.

De foto’s worden gemaakt op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober volgens onderstaand rooster.

30 september:
16.15 U8-U10
17.00 U14
17.45 4 div team
18.45 1ste div

1 oktober:
16.15 U12
17.45 U17

Foto’s kunnen naderhand betaald en besteld worden via de volgende website:

www.fido2000.eu/eaters

Bestuur VJB Smoke Eaters

Ijshockey de snelste Teamsport ter wereld in Geleen Limburg Nederland!